Knowledgebase:
Flyttegods erklæring
Posted by Trond JC., Last modified by Lisbeth JetCarrier.Com on 27 July 2015 09:12 AM

Når du flytter til Norge fra utlandet, kan du tollfritt innføre innbo som du tar med deg i forbindelse med flyttingen. Fritaket er avhengig av at du har bodd i utlandet i minst ett år og at du har brukt varene der. Det er altså ikke tollfritt å f.eks. innføre en tv du kjøpte dagen før innreisen.

 
 
 


Attachments 
 
(3 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)