Knowledgebase: Sparetips
Er brukte varer momsfrie?
Posted by Tex, Last modified by on 13 January 2009 10:16 AM
Varer som tolles inn til Norge, Sverige og Danmark må det betales mva og eventuelt toll uavhengig om varen er ny eller brukt.
(107 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)