Knowledgebase: Avgifter
Avgiftsfritak (fri for både toll og avgifter)
Posted by Tex, Last modified by Lisbeth JetCarrier.Com on 27 July 2015 11:03 AM

Alle varer som importeres til Norge er i utgangspunktet avgiftspliktige.

Unntakene er:

Sendinger fra utlandet med verdi (inklusivt frakt- og forsikringskostnader) inntil 350 kroner. Les mer om 350-kronersgrensen HER

Bøker - uansett verdi - som importeres av privatpersoner til eget bruk. For informasjon om hva som regnes som bøker, se forskrift om avgiftsfritaket for bøker.

Tobakk kan ikke importeres uten spesiell tillatelse.

Bestiller du avgiftsfrie og avgiftspliktige varer i én sending, må du fortolle forsendelsen dersom samlet verdi overstiger 350 kroner.

 

(291 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)