Knowledgebase: Generelle spørsmål
Hente inn gods i USA (pick-up)
Posted by Tex, Last modified by Lisbeth J. on 27 September 2018 08:10 AM

Hvis du ønsker at vi skal foreta en opphenting av gods, legger du inn en henvendelse via linken til "Opphenting i USA" når du er pålogget din konto.
Hvis du aksepterer prisen og senere ønsker å kansellere opphentingen vil det være et kanselleringsgebyr på USD 50, som vi viderefakturerer deg. Dette gjelder kun hvis vi allerede har bestilt opphentingen og hvis den kanselleres mindre enn 7 dager før opphentingstidspunkt.

Våre opphentingstjenester gjelder kun for større gods, forsendelse av mindre pakker må avtales med selger.

(318 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)