Knowledgebase:
Farlig gods og væsker (lakk, maling, olje, gass under trykk m.m.)
Posted by Tex, Last modified by on 13 January 2009 09:24 AM

Det er strengt forbudt med væsker på fly. Dette må i tilfelle sendes med båt etter reglene under!

Vi kan sende endel væsker som ikke er merket som hazardous material (farlig gods), men du må skaffe til veie Material Safety Data Sheets (MSDS) på forhånd som følger sendingen.

Det er begrenset til 1 gallon (3,7 L) per kunde per sjøsending/batch. Du trenger altså ikke søke på forhånd hvis du skal sende flytende væske, gass el.l. på sjøfrakt som har en vekt/volumfaktuor under 3,7 liter. Dette gjelder da kun produkter som ikke er klassifisert som farlig gods. Er du usikker på om det er klassifisert som farlig gods så sjekker du med selgeren i USA før du bestiller varen.

Dersom det skulle bli skade på andre pakker pga lekkasje fra din pakke, står du erstatningsansvarlig for dette.

STØRRE MENGDER og FARLIG GODS

For å sende mengder over 1 gallon (3,7 L) eller farlig gods må du legge inn en forespørsel i vår helpdesk (http://www.jetcarrier.net/support). Da vil din forespørsel bli behandlet (som regel i løpet av 24 timer, men det kan ta 2-3 dager om produktet er komplekst) og du vil få en engangsgodkjenning som du må merke bookingen din med, alternativt får du et avslag. Vi trenger følgende info fra deg før du evt. får en engangsgodkjenning.

Varens navn
Varetype
(maling, lakk, olje, etc)
Form (fast, flytende, gass, etc)
Emballasje (plastkanne, metallspann, tretønne, etc)
Mengde
(ønsket fraktmengde i liter/kg/kubikk, etc)

Eksempel
Varens navn: Sagropaint
Varetype: Lakk
Form: Flytende
Emballasje: Spann i metall, 1 US gallon pr. enhet
Mengde: 12 US gallon (44,4 liter)

I tillegg må du finne ut hvilke tariffer varen ligger under i  og opplyse om disse. Tolltariffen Samt MSDS (datablad) for alle produktene du vil ha sendt.

Er produktet for farlig gods å regne (det er en vurdering vi gjør basert på MSDS) må det lages en Hazard declaration, dette koster fra 25-150 USD. Er varen av en slik art at den må kapsles inn før den kan sendes vil det tilkomme 85 USD (liten kasse) - 150 USD (stor kasse) i crating kostnad. Dette gjelder også om vi anser emballasjen som utilstrekkelig for sjøfrakt selv om produktet i seg selv ikke er hazardous material. Vi gjør oppmerksom på at prisen for å frakte farlig gods er fra 30-200% høyere enn for annet gods. Tilleggsfrakten kommer ann på varens klassifikasjon og evt. hvor mange kategorier den er faremerket for.

Større mengder av farlig gods som ikke er ment for personlig bruk må importeres på et firma, vi kan ikke privatimportere større mengder farlig gods. Hvor grensen går for "større mengder" blir vurdert i hvert tilfelle og det finnes ingen regel som tilsier at dette ikke lengre er privatimport.

Straffegebyr
Mottar vi produkter som strider mot disse retningslinjene og/eller hvor booking mangler / er missvisende vil vi etterfakturere avgifter for hazard declaration samt pålegge et straffegebyr som pr. 1.1.2012 er på:
0 - 10 kilo/liter: 30 USD
11 - 50 kilo/liter: 70 USD
51 - 100 kilo/liter: 200 USD
101 - 1000 kilo/liter: 400 USD
over 1000 kilo/liter: 500 USD 


Comments (0)