Knowledgebase: Hva er lov å importere
Kan jeg sende batteri med JetCarrier?
Posted by Tex, Last modified by Trond JC on 08 March 2022 11:47 AM

Ja men alle typer batterier skal i all hovedsak sendes med sjø  frakt.

Li-lon & Li-Po batterier må sendes med SJØ/SEA, disse betraktes som farlig gods.

IATAs info om farlig gods: http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/index.aspx


Større kvanta batterier krever som regel Hazard deklarasjon.


Comments (0)