News
Apr
12
Status våren 2024
Posted by Trond JC on 12 April 2021 05:00 AM


Please find the latest updates on our Facebook page or operational status page.

Fly-
transporten er stort sett i rute, det kan være en dags forsinkelse innimellom.  Vi samler frem til ca kl 1200 på Torsdag og sender deretter godset til Norden i helgen. Vi jobber for å endre flyavganger og samle til og med Fredager men det er ikke klart enda. 

Sjøtransport - vi har endret rederi og ser nå ut til å komme ned mot normale transporter. Godset samles i ca 14 dager (snitt 7 dager) og med 21 dagers i sjøen pluss 5-8 dager på og til havner håper vi på en gjennomsnittlig transporttid på 30-35 dager.

---

Air transport is mostly on schedule, there may be a day delay from time to time. We collect until about 1200 on Thursday and then send the goods to the Nordics this weekend. We are working to change flights and collect even Fridays but it is not clear yet.

Sea transport - we have changed shipping company and now seem to be coming down to normal transport. The goods are collected for about 14 days (average 7 days) and with 21 days in the sea plus 5-8 days at and to ports, we hope for an average transport time of 30-35 days.