Knowledgebase: Generelle spørsmål
Kjøpt på eBay, får ikke tak i riktig navn på avsender
Posted by Tex, Last modified by on 13 January 2009 09:53 AM
Skriv Ebay på avsender og forandre det senere dersom du får dette.

Comments (0)