RSS Feed
Knowledgebase : Mat og drikke
NORGE * PRIVATPERSONER kan importere alkohol til privat bruk uten å søke om tillatelse.  * NÆRING: For å importere alkoholholdig drikk for salg eller annen næringsvirksomhet, må man være registrert som importør eller ha særskilt tillatelse eller bev...
MATVARER: Det meste av varer man kan handle over disk i USA er lov å importere til Norge, i Norge er det kun Staten som har lov til å ha monopoler og det betyr at selv om det finnes en forhandler av den varen du vil ha i Norge står du fritt til å importe...