RSS Feed
Knowledgebase : Avgifter, Toll og Moms
Det er toll og moms på varer som blir importert til landet, uavhengig om varen er brukt eller ikke.
Til Norge:Det er klart definert fra Tollvesenet hva som gjelder for gaver fra utlandet. Vi følger deres retningslinjer som alle andre. Grensen er 1000 nkr fra privatperson til privatperson som må dokumenteres. Til Sverige:För att du ska slippa betala tull...
I de aller fleste tilfeller er fortollingsgebyr inkludert for privatkunder. For firmakunder er prisen 95 kr pr fortolling (pr 7.3.2022). Endel varer krever ekstra arbeide og dokumentasjon, f.eks mat og våpen og vi vil da ta fortollings gebyr i henhold ti...
Vi har ingen tjenester for å hjelpe til med slik. Vi følger norsk, svensk og dansk lovgivning. Unntaket inn til Norge er sending med verdi under 350 nkr eller gaver fra privatperson til privatperson med verdi under 1000 nkr som dokumenteres. Tollko...
Første pakke får ikke en kolliavgift, bare pakke 2, 3, 4 osv. Kolliavgiften spares inn igjen på at pakkene blir regnet sammen i vekt og volum før fakturering.
Samleobjekter momses etter 20% av fakturaverdi og frakt. (Om frakt og gjenstand tilsammen er 20 000 kroner, skal det betales moms av 20%, dvs av 4000 kroner, altså bare 1000 kroner mot "normalt" 5000 kroner) Vi vil kunne håndtere slike varer, men ...
For innførsel av mynter, barrer eller betalingsmidler vil det fra og med 15.03.2010 tilkomme et gebyr på 485,- for håndteringen av papirarbeidet med disse, da dette skiller seg fra våre vanlige fortollinger og skaper endel ekstra papirarbeid. Denne tilleg...
Fra 15.1.2012 har vi måtte innføre et gebyr for den manuelle håndteringen og faktureringen vi har for kunder med pakkeadresser i fritakssoner tilknyttet eller underlagt Norsk suverenitet (Svalbard, Jan Mayen, Feltpost m.m.). Gebyret vi...
Dette finner du på: Norge - www.toll.no Sverige - www.tull.se Danmark - http://vita.toldskat.dk/vita.htm