Knowledgebase: Avgifter, Toll og Moms
Kolliavgift
Posted by Tex, Last modified by on 13 January 2009 01:21 PM
Første pakke får ikke en kolliavgift, bare pakke 2, 3, 4 osv. Kolliavgiften spares inn igjen på at pakkene blir regnet sammen i vekt og volum før fakturering.

Comments (0)