RSS Feed
Knowledgebase : Dokument og Kvitteringer
Her er noen linker til hvordan du kan printe pdf filer fra nettleseren: * WINDOWS 10: * Under SKRIVER eller DESTINASJON velger du SKRIV UT SOM PDF eller "PRINT AS PDF". * Klikk på SKRIV UT, * og et vindu åpnes som ber deg om å gi tittelen t...
NORSK Kvitteringer fra Paypal er oftest godkjent dokumentasjon, men de må inneholde kundens navn, varebetegnelse, beskrivelse, pris, selgers navn, transaksjonsdato, totalt beløp, og valuta. Kun pris vil ikke være nok for at en vare kan fortolles, det m...
Erklæring om Innførsel av Flyttegods  på norsk : Innførsel av flyttegods - erklæring [https://www.toll.no/contentassets/3536b687357d400c8ee0053e60cf217e/innforsel-av-flyttegods---erklaring-bokmal.pdf]  in English : Importation of personal property - D...
Det er kvitteringen på kjøpet som er toll- og momsgrunnlaget. Det er opp til hver enkelt kunde å sørge for at denne dokumentasjonen blir sendt til JetCarrier. Uten dette kan fortollingen av varene stoppe opp og varene bli liggende på JetCarriers tollager...
Kvittering fra eBay må vise vareinnehold. Hvordan får man frem kvitteringen? Logg inn på eBay kontoen [https://www.ebay.com/mye/myebay/purchase] din. Sjekk din kjøpshistorie [https://www.ebay.com/mye/myebay/purchase], velg så "More Actions"->""View orde...
Vi trenger digitale kvitteringer for å fortolle godset samme dag det ankommer. Her prøver vi liste opp noen av de vanligste butikkene og hvor du kan finne ordreutskriften din: SUMMIT RACING [HTTPS://WWW.SUMMITRACING.COM/LOGIN?RETURNURL=%2FORDERS]: Ordr...
For å sende inn kvitteringer fra Amazon, må du logge deg inn på din AMAZON [HTTP://WWW.AMAZON.COM] konto. 1) Gå deretter til meny valget (oppe på menylinja) YOUR ACCOUNT  > YOUR ORDERS 2) Finn den AKTUELLE ORDREN, jfr bildet som eksempel. Klikk derett...