Knowledgebase: Dokument og Kvitteringer
Hva menes med dokumenter?
Posted by Tex, Last modified by Chris S. on 03 February 2022 01:35 PM

Det er kvitteringen på kjøpet som er toll- og momsgrunnlaget. Det er opp til hver enkelt kunde å sørge for at denne dokumentasjonen blir sendt til JetCarrier.
Uten dette kan fortollingen av varene stoppe opp og varene bli liggende på JetCarriers tollager inntil dette er mottatt.

Med dokumenter mener vi kopi av kvittering på kjøpet fra selger.

Det er samme krav til dokumentasjon for privat- og kommersielt salg.

Kvittering skal inneholde: (en godkjent PayPal-kvittering)
 • Navn på selger
 • Navn på mottaker
 • Dato
 • Varenavn
 • Pris på vare

Manglende kvittering/dokumentasjon vil føre til at fortolling ikke kan sendes inn og det kan tillkomme dokumentavgift.

Du kan sende kvittering eller ordrebekreftelse via: 

 • Upload: Når du lager en booking, kan du laste opp din kvittering

 • Email: klikk på bilde, i "mine sjø/fly" -pakker, hvor det står "upload" ( etter å ha logget inn på jetcarrier.com )

 • Fax: +47 69 18 40 31

 • Post:
  JetCarrier

  Isebakkeveien 75
  1788 Halden


Du må sende oss dokumentasjon/kvittering på kjøpet.
Det er meget viktig for at vi skal kunne få sendt dine pakker videre til deg uten at de stopper i Tollen.
Verdier og beskrivelse i dokumenter som følger pakkene skal være identiske med det du mailer oss.

Privat:
Ved privat kjøp kan selger fylle ut en Proformakvittering, hvis ingen annen kvittering kan sendes:
(NB: Selger må signere): Proforma Invoice Skjema

Last gjerne ned og installer Adobe Acrobat Reader DC
Da kan du enkelt lage PDF-filer og laste opp disse.

Flytter til Norge:
NB:
flytter du til Norge, må du også fylle ut en flyttegodserklæring.

Last ned og installer Adobe Acrobat Reader DC


Comments (0)