RSS Feed
Knowledgebase : Hva er lov å importere
Dette kan sendes med SJØFRAKT og du må skaffe til veie MATERIAL SAFETY DATA SHEETS (MSDS) på forhånd som følger sendingen (skal klistres i egen lomme på utsiden).
DET ER STRENGT FORBUDT MED VÆSKER PÅ FLY. DETTE MÅ I TILFELLE SENDES MED BÅT ETTER REGLENE UNDER! Vi kan sende endel væsker som IKKE ER MERKET SOM HAZARDOUS MATERIAL (farlig gods), men du må skaffe til veie Material Safety Data Sheets (MSDS) på forhånd s...
Når det gjelder import av planter og frø anbefales at du leser om, dette hos Mattilsynet. Link til Mattilsynet [http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/import_av_planter_mm/Privat_import_av_planter_og_fro/] Pdf Veiledning [http://www.mattilsynet....
MSDS [1] er Material safety data sheet. Det vil si et dokument som forteller egenskaper og farer ved varen som MSDS'en hører til. MSDS kan du få av produsenten av produktet, det er vanlig å spørre om dette om man skal ha transportert en "mer elle...
 Rifler, hagler, pistoler, revolvere, automatvåpen, gassvåpen, tennmidler, krutt, sprengstoff, lys-, brann-, gift- og tåregassbokser, armbørster, forsvarssprayer, medikamenter. Narkotika, reptiler, håndgranater, bomber, spring-, batanga-, stilettkniver,...
Ja men alle typer batterier skal i all hovedsak sendes med sjø  frakt. Li-lon & Li-Po batterier må sendes med SJØ/SEA, disse betraktes som farlig gods. IATAs info om farlig gods: http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/index.aspx [http://www.iata...
Spraybokser/trykkbeholdere skal IKKE sendes med fly, det skal gå med sjø. Er det mange bokser, må du skaffe til veie Material Safety Data Sheets (MSDS) på forhånd som følger sendingen og en kopi som sendes oss(info@jetcarrier.com).
Link til våpenforskriften, spesiellt viktig om du vil ta inn kulespisser eller prosjektiler. VI SENDER IKKE: * komplette våpen * messinghylser med knallperle (uten er ok) * krutt For løp eller glidestykke/sleiden så krever vi at du har innhentet gyldi...