Knowledgebase: Hva er lov å importere
Drivgass (co2) patroner til luftvåpen
Posted by Tex, Last modified by Support TB - Jetcarrier on 25 January 2016 08:26 AM

Dette kan sendes med sjøfrakt og du må skaffe til veie Material Safety Data Sheets (MSDS) på forhånd som følger sendingen (skal klistres i egen lomme på utsiden).


Comments (0)