Knowledgebase: Dokument og Kvitteringer
Er Paypal kvittering ok?
Posted by Trond JC, Last modified by Chris S. on 03 February 2022 01:44 PM

NORSK

Kvitteringer fra Paypal er oftest godkjent dokumentasjon, men de må inneholde kundens navn, varebetegnelse, beskrivelse, pris, selgers navn, transaksjonsdato, totalt beløp, og valuta.
Kun pris vil ikke være nok for at en vare kan fortolles, det må fremgå hvilken vare som er kjøpt.

Har du en Paypal kvittering som kun viser innbetalt beløp må du ha en ordrebekreftelse eller lignende som viser hva du har kjøpt og at verdien da er den samme.

Vedlagt er to Paypal kvitteringer, en er godkjent og den andre ikke. 


 SVENSK

Kvitton från Paypal är vanligtvis godkänd dokumentation, men de måste innehålla kundens namn, artikelnamn, beskrivning, pris, säljarens namn, transaktionsdatum, totalbelopp och valuta.
Enbart pris kommer inte att räcka för att en vara ska tullklareras, det ska anges vilken vara som är köpt.

Har du ett Paypal-kvitto som endast visar det inbetalda beloppet måste du ha en orderbekräftelse eller liknande som visar vad du har köpt och att värdet då är detsamma.

Bifogat två Paypal-kvitton, det ena är godkänt och det andra inte.


1 - Godkjent/godkänd Paypal kvittering/kvitto, man kan se hvilken vare dette er.

Ok Paypal

2 -  Ikke godkjent / inte godkänd Paypal kvittering, her kan man ikke se hva som er kjøpt. Dessverre, her må mer informasjon med for at vi skal klare fortolle varen.

Ikke Ok


Comments (0)