Knowledgebase: Dokument - Kvitteringer
Er Paypal kvittering ok?
Posted by Trond JC, Last modified by Lisbeth J. on 27 September 2018 09:27 AM

NORSK

Kvitteringer fra Paypal er oftest godkjent dokumentasjon, men de må inneholde varenetegnelse og beskrivelse. Kun beløpet vil ikke være nok for at en vare kan fortolles, det må fremgå hva som er betalt for og kjøpt.

Har du en Paypal kvittering som kun viser innbetalt beløp må du ha en ordrebekreftelse eller lignende som viser hva som er solgt og at verdien da er den samme. Vedlagt er to Paypal kvitteringer, en er godkjent og den andre ikke. 

 

SVENSK

Kvitton från Paypal brukar vara godkänd dokumentation, men det måste komma fram typ av varor / beskrivning av vara. Endast beloppet brukar inte att vara tillräckligt för att en produkt kan förtullas, kvitto måste ange vad som betalas för.

Har du en Paypal kvitto som visar endast det belopp som betalas måste du även ha en bekräftelse eller liknande som visar vad som köpts och att värdet är det samma.

Bifogat finns två Paypal kvitton, en är godkänd och den andra inte.

 

1 - Godkjent/godkänd Paypal kvittering/kvitto, man kan se hvilken vare dette er.

Ok Paypal

2 -  Ikke godkjent / inte godkänd Paypal kvittering, her kan man ikke se hva som er kjøpt. Dessverre, her må mer informasjon med for at vi skal klare fortolle varen.

Ikke Ok

 

 

 

 

(13 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)