Knowledgebase: Avgifter, Toll og Moms
Mva på samleobjekter og kunst?
Posted by Tex on 13 January 2009 01:14 PM
Samleobjekter momses etter 20% av fakturaverdi og frakt. (Om frakt og gjenstand tilsammen er 20 000 kroner, skal det betales moms av 20%, dvs av 4000 kroner, altså bare 1000 kroner mot "normalt" 5000 kroner)


Vi vil kunne håndtere slike varer, men må da ta forbehold om at Tollvesenet godtar at denne varen er definert som samleobjekt eller kunstverk i henhold til reglene.

Comments (0)