Knowledgebase: Avgifter, Toll og Moms
Hva må jeg betale av fortollingsgebyr, toll og mva?
Posted by Tex, Last modified by Trond JC on 07 March 2022 09:31 AM

I de aller fleste tilfeller er fortollingsgebyr inkludert for privatkunder. For firmakunder er prisen 95 kr pr fortolling (pr 7.3.2022).

Endel varer krever ekstra arbeide og dokumentasjon, f.eks mat og våpen og vi vil da ta fortollings gebyr i henhold til vilkårene.

Til Norge: De fleste varer er tollfrie, men kjøper du klær eller tekstiler, må du som regel betale toll.

Du må betale merverdiavgift på 25 prosent for alle varer som importeres. Merverdiavgift skal betales selv om varen er tollfri eller fri for særavgift. Bøker er unntatt toll og avgifter når de bestilles av privatpersoner til eget bruk. Unntaket gjelder uansett verdi.

For enkelte varer må du også betale særavgift.

Til Sverige:

Du må betale merverdiavgift på 25 prosent for alle varer som importeres.

Tullsatser: Tullvärket Sverige

Til Danmark: Momssatsen udgør som hovedregel 25 pct. af momsgrundlaget for alle momspligtige varer.

Toldsatser: Told Danmark


Comments (0)