Knowledgebase: Avgifter, Toll og Moms
Hvordan merker dere etiketten for at jeg skal unngå toll/mva?
Posted by Tex, Last modified by on 13 January 2009 11:37 AM

Vi har ingen tjenester for å hjelpe til med slik.

Vi følger norsk, svensk og dansk lovgivning.

 Unntaket inn til Norge er sending med verdi under 350 nkr eller gaver fra privatperson til privatperson med verdi under 1000 nkr som dokumenteres.

Tollkontroll må forventes på slike sendinger.


Comments (0)