Knowledgebase: Avgifter
Brukte varer
Posted by Tex, Last modified by on 13 January 2009 11:18 AM
Det er toll og moms på varer som blir importert til landet, uavhengig om varen er brukt eller ikke.
(141 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)