Knowledgebase: Avgifter, Toll og Moms
Svalbard, Jan Mayen, Feltpostadresser m.m.
Posted by Terje B., Last modified by Trond JC on 10 March 2012 09:10 PM
Fra 15.1.2012 har vi måtte innføre et gebyr for den manuelle håndteringen og faktureringen vi har for kunder med pakkeadresser i fritakssoner tilknyttet eller underlagt Norsk suverenitet (Svalbard, Jan Mayen, Feltpost m.m.).
Gebyret vil være 150 NOK pr. forsendelse/batch.
Andre reguleringer og gebyrer pr. 01.01.2012:
Svalbard: 190,- pr. kolli
Feltpost: max. 5 kilo pr. kolli (reell vekt). Ompakkingsavgift ved tyngre kolli: 250 NOK

Comments (0)