Knowledgebase: Avgifter, Toll og Moms
Gaver / presenter
Posted by Tex, Last modified by on 13 January 2009 11:36 AM

Til Norge:

Det er klart definert fra Tollvesenet hva som gjelder for gaver fra utlandet.

Vi følger deres retningslinjer som alle andre.

Grensen er 1000 nkr fra privatperson til privatperson som må dokumenteres.

Til Sverige:

För att du ska slippa betala tull och moms för en present som du fått från en privatperson utanför EU gäller att:

  • det är en enstaka försändelse avsedd för dig eller din familjs personliga bruk och
  • försändelsens värde inte överstiger 500 kronor.

Du kan också slippa betala tull och moms om försändelsens totala värde överstiger 500 kronor men innehåller gåvor till flera personer i samma familj, under förutsättning att:

  • gåvorna från varje givare till varje mottagare har ett värde av högst 500 kronor och
  • det klart framgår, genom till exempel adresslappar på respektive gåva, vem som är givare och vem som är mottagare av gåvan.

Comments (0)