Knowledgebase: Mat og drikke
Kan jeg importere alkohol fra USA?
Posted by Tex, Last modified by Trond JC on 07 March 2022 10:33 AM
NORGE
  • Privatpersoner kan importere alkohol til privat bruk uten å søke om tillatelse. 
  • Næring: For å importere alkoholholdig drikk for salg eller annen næringsvirksomhet, må man være registrert som importør eller ha særskilt tillatelse eller bevilling.

For å ha lov til å innføre alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år. For innførsel av drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent må du være over 20 år.

 

Våre forsikringer dekker ikke slike varer og ved utilstrekkelig emballering eller skade på annet gods vil du stå ansvarlig for skader som kan oppstå som en følge av at en eller flere flasker går i stykker.

Pakker med alkoholholdige drikkevarer kan kun utleveres innfor vinmonopolets åpningstider, det skaper en ekstra kontrolltjeneste ifbm. utkjøringen og det vil være et tilleggsgebyr pr. kolli.

Se vår prisliste for tilleggstjenester ifbm. dette.SVERIGE og EU

For privatpersoner er det dessverre ikke lov å importere alkohol fra USA


Comments (0)