Knowledgebase: Generelle spørsmål
Må man være over 18 år for å bruke JetCarrier?
Posted by Tex, Last modified by Eva R. on 03 October 2012 07:07 AM
Du må være over 18 år for å inngå bindende avtaler i Norge, ergo må du være det hos oss og.

Comments (0)