Knowledgebase: Sparetips
Pakkes pakkene om på terminalen?
Posted by Tex, Last modified by on 13 January 2009 10:18 AM
Pakkene blir kun lagt i containere, uten at orginalembalasjen blir forandret. Unntaket er dersom embalasjen er skadet osv.

Comments (0)