Knowledgebase: Sparetips
Er dere forpliktet til å oppgi det kunden betalte for varen?
Posted by Tex, Last modified by on 13 January 2009 10:26 AM

Vi forholder oss til regelverk og praksis hos Tollvesenet, det som kreves er handelsfaktura/kvittering, skriftlig eller digitalt.

Ved bruktkjøp rekker det med at selger skriver en enkel faktura som inneholder beskrivelse av varen samt dens pris.

Det er delte meninger om hva som er "varens reelle verdi", men vi må forholde oss til det Tollvesenet forlanger.


Comments (0)