Knowledgebase:
Hva må jeg betale av fortollingsgebyr, toll og mva?
Posted by Tex, Last modified by on 13 January 2009 10:37 AM

Hos JetCarrier er fortollingsgebyret inkludret i fraktprisen.

Til Norge: De fleste varer er tollfrie, men kjøper du klær eller tekstiler, må du som regel betale toll.

Du må betale merverdiavgift på 25 prosent for alle varer som importeres. Merverdiavgift skal betales selv om varen er tollfri eller fri for særavgift. Bøker er unntatt toll og avgifter når de bestilles av privatpersoner til eget bruk. Unntaket gjelder uansett verdi.

For enkelte varer må du også betale særavgift.

Til Sverige:

Du må betale merverdiavgift på 25 prosent for alle varer som importeres.

Tullsatser: http://www.tullverket.se/

Til Danmark: Momssatsen udgør som hovedregel 25 pct. af momsgrundlaget for alle momspligtige varer.

Toldsatser: http://vita.toldskat.dk/vita.htm

(399 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)