Hvordan beregnes prisen?
Posted by Tex, Last modified by Support TB - Jetcarrier on 06 October 2015 08:01 AM

Prisen blir beregnet etter vekt eller volum.

Flyfrakt: For at pakken skal beregnes etter vekt må pakken ikke ha mer volum enn 4,5 dm3 pr kilo (1 dm3 tilsvarer omtrent 1 liter væske).
Det vil si at en 5 kilos pakke kan ha ett volum på 22,5 dm3. Har en 5 kilo pakke ett volum på 30 dm3/L vil pakken regnes som en 6,66 kilo pakke og faktureres som en 7 kilos pakke etter tabellen vår.

Flyfrakt priser er inklusiv levering til nærmeste uthentingssted fra der du bor.

Sjøfrakt: For at pakken skal beregnes etter vekt må pakken ikke ha mer volum enn 1 dm3 pr kilo. Det vil si at en 5 kilos pakke kan ha ett volum på 5 dm3. Har en 7 kilo pakke ett volum på 22 dm3/L vil pakken regnes som en 22 kilo pakke og faktureres som en 22 kilos pakke etter tabellen vår. Sjøfrakttabellen er priset frem til vårt tollager i Halden, men vi vil gi deg en endelig fraktpris når vi har fått veid og målt godset ditt. 
Fastprisen gjelder opptil 300 kg/dm3 deretter er det en sats pr. kilo/dm3. Du betaler alltid fastprisen for de første 300 kg/dm3 deretter en kilo/dm3 sats.  


Comments (0)