Knowledgebase: Adresse - Mottak i USA
Billingadresse vs shippingadresse
Posted by Tex, Last modified by on 13 January 2009 01:27 PM

Jo, det går greit. Men det er ikke alle selgere som godtar at shippingadresssen og billingadresse er forskjellige.

Du kan opprette en PayPal-konto med din amerikanske adresse og bruke den til å betale. Fordelen med PayPal er at du alltid får en god kvittering også. Det eneste problem som kan oppstå er at de avslår kjøpet.


Comments (0)