Knowledgebase: Adresse - Mottak i USA
Nettbutikken krever at jeg oppgir telefonnummer.
Posted by Tex, Last modified by Trond JC on 08 March 2022 10:03 AM
Man kan benytte vårt nummer 908-998-1152 (ext: 000) som er for selgere i USA.


Melding om at Telefon nummeret er "allerede benyttet"?

Dette er et problem som man kan ordne ved å feks legge inn sitt norske mobilnummer, men vær da klar over at det ikke vil ha særlig nytte der borte.

For eks: (99901010) - blir da : 479-990-1010 Her har eBay litt merkelig policy, men stort sett trenger man ikke kunne kontakte terminalen, så dette løser iallefall utfyllingen.

Comments (0)