Knowledgebase: Betale selger i USA
Får ikke akseptert mitt kredittkort
Posted by Tex, Last modified by on 13 January 2009 01:31 PM
Den løsningen som normalt fungerer, og som mange av våre kunder benytter, er å registrere en PayPal-konto . Bruk da din JetCarrier-adresse. Vi har også ett Shop4you tilbud på våre sider.

Comments (0)