Knowledgebase:
Forsikring, vilkår og egenandeler.
Posted by Tex, Last modified by Trond JC on 08 March 2022 09:36 AM

Hvordan forsikre?

Hvis du ønsker å forsikre varene dine gjennom vårt system, tilbyr vi et enkelt å bruke forsikringsalternativ i vårt bookingsystem. Pass på at du klikker på forsikringsboksen under bestillingsprosessen, så blir resten tatt hånd om automatisk.

RO-RO frakt (rull på, rulle av)

Alle biler, båter, tilhengere og andre typer ro/ro varer vil bli forsikret direkte i ditt navn og du vil motta alle papirer knyttet til ro/ro-frakten din.  All forsikring som kreves må tegnes direkte hos forsikringsselskapet eller direkte hos eierne av fartøyet. Vi tilbyr kun en enkel måte for deg å forsikre varene dine på og vil ikke håndtere skadene som en mellomhånd. Vi kan tegne tilleggsforsikring for deg, på denne type frakt er forsikringen på 1.5-1.75% av forsikret verdi.

KONSOLIDERT VARER (containervarer)

All forsikring for konsoliderte varer vil bli håndtert gjennom vårt system. Forsikringskrav på grunn av tap, skade eller andre forhold skal meldes før, når eller rett etter at du signerer for pakken eller pallen. Det er ditt ansvar, eller personen som handler på dine vegne, å inspisere varene før du signerer for dem. Eventuelle skader eller tap skal rapporteres snarest og senest innen 4 timer. Dette må gjøres direkte til PostNord Logistics eller Bring Cargo, avhengig av hvilket selskap som hadde den endelige leveransen. Unnlatelse av å gjøre dette vil føre til avvisning av kravet ditt.


Transportørens ansvar

Transportørs ansvar er begrenset i henhold til lovverket og  svarer i henhold til dette for tap som er fremkalt ved uaktsomhet og andre klandreverdige tilfeller.

Det betyr at vareeier i de fleste tilfeller bare vil kunne få en begrenset kompensasjon for eventuelt tap. Ved å tegne en transportforsikring vil man kunne få erstattet varens fulle verdi minus egenandel. Vi har en egenandel på 250,- NOK.

Uten tilleggsforsirking er transportørs ansvar begrenset i SDR som står for Special Drawing Rights. Kursen på en SDR svinger, men ligger vanligvis på rundt 10 kroner. Internasjonalt dekkes: 8,33 SDR pr. kilo.

Maks forsikringssum er 500.000 kroner.


MERK 

Vi forsikrer IKKE flyttegods/reisegods, glassvarer eller drikkevarer.

Reklamasjon

For det aller meste gods som forsikres benytter vi IF som assurandør, vi vil bistå med reklamasjonen. Ved frakt av kjøretøy vil assurandør variere. For kunder som sender egne containere tilbyr vi ikke og forsikring og du må selv kontakte et forsikringsselskap.