Knowledgebase: Forsikring
Forsikring, vilkår og egenandeler.
Posted by Tex, Last modified by Lisbeth JetCarrier.Com on 27 September 2018 09:11 AM

Transportørs ansvar er begrenset i henhold til lovverket og  svarer i henhold til dette for tap som er fremkalt ved uaktsomhet og andre klandreverdige tilfeller.

Det betyr at vareeier i de fleste tilfeller bare vil kunne få en begrenset kompensasjon for eventuelt tap. Ved å tegne en transportforsikring vil man kunne få erstattet varens fulle verdi minus egenandel. Vi har en egenandel på 250,- NOK.

Uten tilleggsforsirking er transportørs ansvar begrenset i SDR som står for Special Drawing Rights. Kursen på en SDR svinger, men ligger vanligvis på rundt 10 kroner. Internasjonalt dekkes: 8,33 SDR pr. kilo og transport innenfor Norge 17,00 SDR pr. kilo

Maks forsikringssum er 500.000 kroner.

 

NB: Vi forsikrer IKKE flyttegods/reisegods eller glassvarer.

 

(321 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)