Knowledgebase:
Flytter til Norge?
Posted by Chris S., Last modified by Trond JC on 07 March 2022 09:48 AM
Erklæring om Innførsel av Flyttegods

 på norsk :
Innførsel av flyttegods - erklæring
 in English : 
Importation of personal property - Declaration

Ting du trenger å vite når du flytter til Norge:
  • Hvis du har sendt eskene til oss i Delaware, vennligst legg til den frakten som en linjeartikkel.
  • Samt, hvis du har varene dine forsikret; som vil legge til den totale kostnaden.
  • Ditt flyttegods vil bli fortollet på ditt Fødselnummer.
  • Har du bodd i utlandet sammenhengende i minst ett år, kan du innføre det meste av flyttegodset ditt toll- og avgiftsfritt.
Toll.no : Tollfritak ved flytting https://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/tollabc/5/5-1/tollfritak-ved-flytting/

Advarsel: Vi anbefaler at du ikke pakker nye kjøp, mat, alkohol, tobakk, skytevåpen, eller noe begrenset eller forbudt gods med ditt flyttegods, da dette kan føre til at du må betale moms og toll, forårsake forsinkelser, eller beslag fra Tollen.


Last ned og installer Adobe Acrobat Reader DC

Comments (0)