Kan man levere pakker utenom 9 Am - 5 Pm på Mandag - Fredag?
Posted by Trond / Admin, Last modified by Trond JC on 07 March 2022 09:45 AM

I visse tilfeller har selger valgt en form for ettermiddag / kvelds levering.

Det er ikke noe problem da budet vil ta notat på at det er business-adresse, og sette opp pakken for neste dags utkjøring på dagtid.

Du vil kanskje se av tracking at pakken er forsøkt levert og at den har fått status "Notice left", dette bør man ikke bekymre seg for da pakken i 99% av tilfellene blir levert til oss neste arb. dag i arbeidstiden.

Har du behov for å få levert varer utenom disse tider kan du opprette en henvendelse og be om pris og mulighet for dette.


Comments (0)