Hva er kolliavgift? Hvorfor koster det ekstra?
Posted by Trond / Admin, Last modified by Trond JC on 08 March 2022 10:21 AM

Kolliavgift innebærer at vi regner sammen alle pakkene dine til en vekt/volum.

Dette sparer kundene våre penger på om man mottar mange pakker.

Eksempel; du mottar en pakke på 4 kg og en annen på 5 kg. Istedenfor at du må betale 2 X 355 kroner, betaler du som for en 10 kilos pakke - dvs. 485 kr. Kolliavgift pr. pakke er 50 kroner, så sluttsummen blir da 535 kroner, dvs. en del kroner billigere enn om vi fakturerte 2 X 355 = 710 kr.

Kolliavgift er med på å dekke våre kostnader med mottak og utsending i Norge, her betaler vi PR PAKKE og derfor denne avgiften.


Comments (0)