Knowledgebase: Tekniske spørsmål
Hva er maksimum høyde, bredde og lengde?
Posted by Tex, Last modified by on 13 January 2009 09:43 AM

Fly:

Pall kan være 160 cm høy, 120 cm bred og 120 cm lang.

Pakker kan være opp til 11 m men er de over 2,40 m må de påregnes ekstra kostnader.

Max vekt pr enhet 1000 kg

Sjø: Containerene er 12,04 m lange, 2,35 m brede og 2,39 m høye.

Max vekt pr enhet 1000 kg

Dersom det kreves ekstra utstyr/arbeid for behandling av pakker pga vekt eller volum må man regne med ekstra kostnader.

Har du noe som skal fraktes som er utenfor disse mål, ring og hør med oss.

(140 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)