RSS Feed
Knowledgebase : Forsikring
Det er 6000,- i egenandel ved skadesaker på kjøretøy under frakt med JetCarrier.
Transportørs ansvar er begrenset i henhold til lovverket og svarer i henhold til dette for tap som er fremkalt ved uaktsomhet og andre klandreverdige tilfeller. Det betyr at vareeier i de fleste tilfeller bare vil kunne få en begrenset kompensasjon for ...
If you want to insure your goods thru our system we offer an easy to use insurance option in our booking system. Make sure you click on the insurance box during the booking process and the rest will be taken care of automatically. RO-RO FREIGHT (ROLL ON...