RSS Feed
Knowledgebase : Priser
Det er gratis å registrere seg. Vi tar kun betalt for pakker etter vekt/volum som sendes med oss.
Ja, prisene er inkl. levering til ditt nærmeste utleveringssted.
Priser avhenger av vekt og volum. Benytt vår kalkulator som du finner under "Priser" og klikk på bildet av kalkulatoren.
Prisen blir beregnet etter vekt eller volum. FLYFRAKT: For at pakken skal beregnes etter vekt må pakken ikke ha mer volum enn 4,5 dm3 pr kilo (1 dm3 tilsvarer omtrent 1 liter væske). Det vil si at en 5 kilos pakke kan ha ett volum på 22,5 dm3. Har en 5...
Vi kan bygge en kasse (crate) rundt kjøretøyet ditt når det ankommer terminalen. Det vil da stå trygt under hele overfarten samt evt. sluttfrakt hjem til deg. For MCer er dette et krav og kjøretøy som ikke er cratet vil bli cratet for eiers regning. De...