Knowledgebase: Generelle spørsmål
Hva skjer om en sending blir skadet?
Posted by Tex, Last modified by Lisbeth J. on 22 September 2016 09:32 AM

Dersom en vare er skadet, må du innen rimelig tid, vær oppmerksom på at enkelte fraktselskap opererer med en 4 timers grense for når skaden må rapporteres inn, denne grensen løper fra pakken ble hentet ut på utleveringsstedet/levert på døren:

1 - Melde skaden til sist fraktbærer (PostNord eller Bring/Posten), dette er viktig da skadesaken offisiellt starter ved at sist fraktbærer kontakter oss.

2 - Er pakken forsikret vil den kunne erstattes fullt ut, send bilder av embalsje og skade+ verdi på det skadde produktet.

3 - Er pakken uforsikret - NSAB200 gjelder, vi erstatter etter 8SDR eller 17SDR litt avhengig av skadens art.

4 - En skadesak tar i snitt 7-8 uker, vi prøver jobbe raskere men vi venter inn rapport fra sist fraktbærer, bilder, forsikringsutbetaling så det tar litt tid.

(136 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)