Knowledgebase: Generelle spørsmål
Låst for sjøfrakt, inkasso
Posted by Tex, Last modified by Terje B. on 17 September 2012 09:25 AM
Hvis en faktura går så langt at den ender opp hos vår inkassopartner blir din konto låst til sjøfrakt og du må forhåndsbetale inntil vi ser at fakturaer blir betalt til forfall senest. Det er ingen automatikk i hvor lenge du vil bli låst til sjøfrakt, men du kan søke om å få låst opp flyfraktmodulen etter å ha sendt min. 3 pakker på sjøfrakt. I enkelte tilfeller kan vi gå bort fra denne regelen også, men det avgjøres ut i fra sakens kjerne.
(106 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)