Knowledgebase:
Ny funksjonalitet April 2017
Posted by Trond JC, Last modified by Trond JC on 19 April 2017 09:18 AM

Release of new Customer client 20 April 2017

Figures / images are available in the bottom of this document.

 Norsk:

I forbindelse med ny funksjonalitet på din kundekonto velger vi å presentere nyhetene og informasjon om endringene her.

De største endringene er:

 • Kvitteringen skal heretter lastes opp, dette utføres via oversikten over dine fly/sjøpakker. Maks størrelse er 5 mb pr dokument/kvittering. Det er en stor fordel om du kan lage pdf direkte fra nettleseren din eller email programmet. Inntil videre vil vi fortsatt ta imot kvitteringer i både helpdesk på email.
 • "Legg til en booking", du kan enkelt legge til en booking om selger sender mer enn en pakke, du klikker bare på "add package" knappen og deretter kan du redigere den og feks legge inn ekstra trackingnummer.
 • Redigere "ekstra forsendelser"  RECEIVED PACKAGE NOT BOOKED.. Du kan heretter redigere disse direkte på din konto, legge inn data, sette rett verdi og laste opp kvittering.
 • Redigere "hold" forsendelser. Du kan via din konto redigere forsendelser vi er usikre på, feks om det er varer droshippet ifbm ordre.

 

Andre mindre endringer:

 • Du kan slette "jobb adressen" om du ikke lenger ønsker bruke den.
 • Vi sjekker poststed basert på postnummer.
 • Varsel om utestående faktura kommer opp som tidligere men litt mer kompakt.

 

Hvordan bruke kontoen, kort repetisjon:

 • Som tidligere er din USA adresse skrevet på "min konto siden". 
 • Ditt "suitenummer" er også ditt kundenummer.
 • Når du handler varer i USA og sender til din "Mailbox" (din jetcarrier adresse) må du booke/forhandsmelde de. Dette gjør du med valget "+Book Forsendelse" i topp-menyen (Vi sender gods med fly og båt og da må vi vite hvordan du vil ha godset ditt sendt). NB: Vi tar imot alt gods som kommer til ditt navn/kundenummer men er det ikke booket kan det bli litt mindre forsinkelser.
 • For å holde lave priser og ikke ta betalt for selve fortollingsjobben (gjelder privatkunder) må du sende oss en kopi av kvitteringen FØR godset ankommer Norge. Du har flere valg:
  • Laste opp kvittering fra dine fly/sjøpakker.
  • Sende kopi via link på "mine forsendelser" valgene på din jetcarrier konto (som tidligere).
  • Svare på den automatiske emailen som sendes ut ved booking og legge ved kvittering i emailen (som tidigare).
  • Faxe kopi til 69184031
 • Fakturaer kommer kun på din jetcarrier konto, vi sender ikke ut faktura du må selv printe den fra din jetcarrier konto. 

Er du i tvil om hvordan du skal benytte kontoen, har du spørsmål eller oppdager du feil er det bare ta kontakt med oss her i helpdesk eller på telefon 69 18 40 30-

 

 

 Svenska:

I samband med nya funktioner på ditt kundkonto väljer vi att presentera nyhetene och information om endringar här.

Dom största endringarna är:

 • Kvitto skall numera laddas upp, detta utföres från översikten "dina flyg/sjöpaket". Max storlek 5 mb pr dokument/kvitto. Det är en stor fördel om du kann skapa pdf direkt från din nätläsare eller ditt email program. I en period vill vi forfarande ta emot kvitton i båda helpdesk och på email.
 • "Lägg till en bokning", du kan numera skape en extra bokning om tex. säljare skickar mer enn ett paket, du klickar på "add package" knappen och sedan kan du redigera och tex. lägga inn trackingnummer eller försäkra etc.
 • Redigera "inte bokade / extra försendelser"  RECEIVED PACKAGE NOT BOOKED.. Du kan numera redigera dessa direkt på ditt konto, lägga inn data, sätta rätt värde och eventuellt lasdda upp kvitto.
 • Redigera "hold" paket. Du kan från ditt konto redigera sändningar vi är osäkra på, tex. droshipments eller at du inte har hunnit boka..

Andra mindre ändringar:

 • Du kan radera "jobb adress".
 • Vi kontrollerar postort automatisk på postnummer.
 • Varning om utestående faktura kommer upp som tidigare fast lite mer kompakt.

 

Hur använda kontot, kort repetition:

 • Som tidligare är din USA address synlig på "mitt konto sidan". 
 • Ditt "suitenummer" är även ditt kundnummer.
 • När du handlar varor i USA och skickar till din "Mailbox" (din jetcarrier address) måste du boka dom. Detta gör du med valet "+Boka Sändning" i topp-menyen (Vi skickar gods med flyg och båt så du måste boka så vi ser hur du vill att vi skickar ditt gods). NB: Vi tar emot allt gods som kommer til ditt namn/kundnummer fast är det inte bokat kan det bli lite mindre förseningar.
 • För att vi skal klara av att holda låg pris och inte ta betald för själva tulljobbet (privatkunder) måste du skicka oss ett kopi av kvitto innan godset ankommer Sverige. Du har flera val:
  • Ladda upp kvitto från dina flyg/sjöpaket.
  • Skicka kopia via länk på "mina sändningar" valen på ditt jetcarrier konto (som tidigare).
  • Svara på den automatiska emajlen som skickas ut ved bokning och legga vid kvitto i emailen (som tidigare).
  • Faxa kopi til +47 69184031 (endast faxnummer i Norge)
 • Fakturor hittar du alltid på ditt jetcarrier konto, vi skickar inte ut fakturor, du måste själv skriva ut som från ditt jetcarrier konto. 

Er du i tvil om hur du skall använda kontot, har du frågor eller hittar du fel er det bara ta kontakt med oss här i helpdesk eller på telefon (+46) 0526 659 800.

 

 

English:

We have made changes to the functionality on the customer account. The main changes:

 • Invoice (bill of sale) should now be uploaded, the buttons are available right after booking but also on your air or sea summary pages. For some time we will still accept copy of invoice on email, fax or directly in our helpdesk.
 • "Add to booking", you can easily add to booking, eg if you are getting more packages in one order, each booking can be edited and insures, added tracking, standby etc.
 • Edit "unknown packages or not booked packages"  RECEIVED PACKAGE NOT BOOKED.. You can now edit this directly from your account.
 • Edit"hold" packages. You can now edit and select AIR or SEA on packages that we have received but cannot identify.

Small changes:

 • Possibility to delete "job address".
 • City lookup based on your postcode.
 • Overdue invoice warning is made more compact than before.

 

Figure 1, main account showing information about overdue invoice / shipments missing documents and information about  a package we cannot identify.

Account

 

Figure 2,  RECEIVED PACKAGE NOT BOOKED.. with the possibility for user to update the information. If you are unsecure we will update the shipment when we receive it and can verify what it contains.

Unknown

 

 

 

(11 vote(s))
Helpful
Not helpful