Knowledgebase: Tekniske spørsmål
Sampakking?
Posted by Tex, Last modified by on 13 January 2009 09:40 AM

Alle pakker som kommer til en kunde FØR cut-off(siste frist), blir regnet sammen i vekt eller volum før fakturering og sendt sammen.

Vi pakker ikke pakkene sammen, med unntak av små pakker for sending sammen i posten(så kunden slipper gå til posten mange ganger).

(148 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)