Knowledgebase: Tekniske spørsmål
Er det tillatt å frakte batteri?
Posted by Tex, Last modified by May Lill S. on 02 May 2019 12:23 PM

Alle typer batterier skal i all hovedsak sendes med sjø  frakt.

Li-lon & Li-Po batterier må sendes med SJØ/SEA, disse betraktes som farlig gods.

IATAs info om farlig gods: http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/index.aspx

 

 

(163 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)