Knowledgebase: Tekniske spørsmål
Er dette en mail- eller postbox adresse? (po box)
Posted by Tex, Last modified by on 13 January 2009 09:45 AM

Nei. Dette er ikke en postboks, men en freight forwarder adress.

Vi har personer som signerer for pakkene som ankommer.

Du kan trygt oppgi adressen selv om selger ikke sender til postboksadresser.

Du kan berolige selger med at levering normalt kan foretas mellom kl 8:00 - 16:00 alle hverdager.

(158 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)